هوالحق

 

  يک سال است که از شروعی زيبا می گذرد شروعی که شايد هيچ وقت

  فکر نمی کردم يه روز به وقوع برسه...

  من از اين شروع خيلی خوشحال شدم ٬ هنوز هم خيلی خوشحالم

 سالی که گذشت ( با تاريخ ۱۰ دی ۱۳۸۱) خيلی خوب بود ٬خيلی خوب

  اميدوارم امسال هم خوب باشه ٬ خيلی خوب...

  البته يک تشکر کوچک هم بايد از خانم کوچولو داشته باشم ٬ که موجب

  شد تا سال گذشته برام خوب باشه...

/ 0 نظر / 7 بازدید