(( هوالحق ))

 

   اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

  اين راز نهفته نه تو خوانی و نه من

  هست در پس پرده گفتگوی من و تو

  چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

 

   اميد وارم سال ۸۲ برای همه خوب باشه...

/ 0 نظر / 7 بازدید